Założyciele Fundacji

Ze wspólnej inicjatywy francuskiego Instytutu Biografistyki Polonijnej, Fundacji Willa Polonia oraz osób prywatnych, działających od lat na rzecz popularyzacji dorobku Polaków w świecie, wiosną 2010 roku powstała Fundacja POLONIA SEMPER FIDELIS. Fundację powołano do realizacji wspólnych projektów, uwieczniających dorobek Polaków i osób polskiego pochodzenia, które żyjąc poza granicami naszego kraju tworzyły tam znaczące dzieła, nie zapominając o swoich polskich korzeniach.


prof. dr Zbigniew Andrzej JUDYCKI, dziennikarz, biograf i promotor Polonii; autor i współautor, wydawca i współwydawca kilkudziesięciu publikacji książkowych o tematyce polonijnej, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw słownikowych; pomysłodawca i organizator dziesięciu międzynarodowych sympozjów poświęconych udziałowi Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących na obczyźnie w rozwoju cywilizacyjnym świata. Pomysłodawca wyróżnień za zasługi dla promocji dokonań Polaków w świecie - medalu honorowego "Polonia Semper Fidelis", ustanowionego przez Senat RP (1996). Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (z siedzibą w Paryżu). Członek stowarzyszeń, komitetów i rad zajmujących się problematyką polonijną. Laureat nagród i wyróżnień (m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, francuskich historyków Piarron de Chamousset i "Fidelis Poloniae"). Honorowy profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor, twórca pomysłu i wstępnych projektów wystawy Polacy w Europie.

dr Adam GAŁKOWSKI, historyk, publicysta, pracował m.in. w Instytucie Historii PAN, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, a obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się dziejami emigracji polskiej we Francji w XIX i XX w. i wkładem Polaków w rozwój cywilizacji europejskiej a francuskiej
w szczególności, historią nauki i polityką naukową. Jest autorem, bądź redaktorem kilkudziesięciu publikacji - książek, artykułów, recenzji i wywiadów, publikowanych w pracach zbiorowych, materiałach z sympozjów, w tym: monografii Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867); Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007); Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Ponadto jest współwydawcą kilkunastu tomów źródeł do wschodnich losów Polaków w XIX i XX wieku - w tym wspomnień Bohdana Paszkiewicza, Pod znakiem "Omegi" [z historii Polaków w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym].

Andrzej CEDRO, wydawca współpracujący od wielu lat z Instytutem Biografistyki Polonijnej w Vaudricourt, współautor wielu projektów wydawniczych promujących dokonania Polaków i osób polskiego pochodzenia w innych krajach Europy. Autor wielu projektów wydawniczych, pomysłów graficznych opracowywanych dla wydawnictw polskich i francuskich. Autor m.in. powieści Brudny i tekstu albumu Tarnów - piękne ślady wieków, baśni dla dzieci Wyprawa Jasia i Małgosi na kraniec świata oraz przewrotnej bajki dla każdego Stąd do tamtąd.


Na zebraniu założycielskim Fundacji Fundatorzy powierzyli dr Adamowi Gałkowskiemu funkcję Prezesa Fundacji Polonia Semper Fidelis.