Instytucje i firmy wspierające działania Fundacji PSF

 

Instytut Biografistyki Polonijnej - IRB
[Institut de Recherches Biographiques]
Vaudricourt - Francja

Instytut Biografistyki Polonijnej [Institut de Recherches Biographiques-IRB] istnieje od 1995 roku.
Jego pracami kierują Agata i Zbigniew Judyccy. Jest to jedyna w świecie tego typu specjalistyczna instytucja, która prowadzi szeroko zakrojone prace dokumentujące indywidualne losy naszych rodaków w różnych krajach świata. IRB działa w ramach struktur organizacyjnych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (Zakład Biografistyki Polonijnej) oraz w systemie niezależnych instytucji badawczo-naukowych Republiki Francuskiej.
Instytut ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji książkowych i albumowych z zakresu biografistyki polonijnej, kilkanaście międzynarodowych sympozjów naukowych, organizowanych m.in. w Rzymie, Londynie, Brukseli (siedziba NATO), Paryżu, Wiedniu, Watykanie, Krakowie. 

Muzeum Niepodległości
Warszawa

Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały martyrologiczne: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która nadal obowiązuje. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach 1990-2008 placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło blisko 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Siedem wystaw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych
w dorocznych konkursach na "Muzealne wydarzenie roku". Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk - czasopismo muzealno-historyczne "Niepodległość i Pamięć". 

Willa Polonia
Lublin

Fundacja Villa Polonia działa od 1999 roku, zajmuje się promocją i ochroną dziedzictwa narodowego w kraju i zagranicą. W Polsce upowszechnia dokonania Polaków rozsianych po świecie, a poza granicą upowszechnia nasze rodzime osiągnięcia, wspiera utalentowaną młodzież, prowadzi badania naukowe dokumentujące dorobek środowisk polonijnych, promuje to co polskie i wyjątkowe. Fundacja jest znana jako organizator wielu wystaw, koncertów i spotkań literackich, głównie w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Brukseli, Paryżu, Londynie, Rzymie.
Jest fundatorem wielu nagród, m.in. nagrody Labor omnia vincit przyznawanej twórcom, naukowcom i animatorom kultury. Dba o upamiętnienie wyjątkowych postaci naszej historii fundując pomniki (m.in. ks. Piotra Ściegiennego), popiersia (m.in. Ignacego Daszyńskiego) i pamiątkowe tablice
(m.in. Mikołaja Reja). Od 2004 roku Fundacja jest organizatorem Festiwalu Kultury Rodzimej.