Publikacje

Wersje elektroniczne publikacji zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Treści publikacji nie mogą być kopiowane do celów komercyjnych.


Polscy sportowcy w świecie

Autor: Zbigniew Judycki
Popularny leksykon biograficzny polskich i polskiego pochodzenia sportowców, trenerów i działaczy sportowych w świecie; liczne ilustracje.

Czytaj w nowym oknie w aplikacji webBook©

Polscy Kawalerowie Legii Honorowej

Opracowanie: Zbigniew Judycki
Bogato ilustrowany, często mało znanymi fotografiami, słownik biograficzny opracowany przez znanego biografistę Polonii Zbigniewa Judyckiego.

Czytaj w nowym oknie w aplikacji webBook©