Publikacje

Polscy sportowcy w świecie

Autor: Zbigniew Judycki
Wydawca: CAN
Warszawa 2015, s. 320
[Ponad 2000 encyklopedycznych biogramów dostarczających czytelnikowi podstawowych informacji o Polakach
i osobach polskiego pochodzenia, które wniosły wkład w rozwój światowego sportu poza granicami Polski.]

Pod obcymi sztandarami

Autor: Zbigniew Judycki
Wydawca: CAN
Warszawa 2016, s. 344
[Kolejny słownik biograficzny Zbigniewa Judyckiego, który tym razem przypomina nam o szczególnych Polakach - znakomitych wodzach, strategach z generalskimi szlifami, którzy służyli w przeróżnych armiach świata.
Często bohaterowie, niekiedy awanturnicy, ale zawsze są topostaci niezwykle barwne. W każdym razie, przywdziewając niepolskie mundury zaznaczali się w historii obcych armii, czasem w bardzo odległych zakątkach świata.]

Mazowszanie w świecie

Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gmitruka, Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka
Wydawca: CAN
Warszawa 2016, s. 268
[Kilkaset biogramów Polaków urodzonych na Mazowszu, którzy związali swój los z różnymi krajami świata.]

Mazowieckie muzea, galerie sztuki, antykwariaty i archiwa

Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka
Wydawca: CAN
Warszawa 2016, s. 228
[Ten słownik to coś więcej niż zbiór biogramów, to także obraz życia instytucji kształtowanych przez dokonania osób tworzących zbiór wyjątkowych osobowości z ich pasjami i emocjami, które kryją się za z pozoru suchymi zestawami biograficznych informacji.]

Mazowieckie muzea, galerie sztuki, antykwariaty i archiwa

Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka
Wydawca: CAN
Warszawa 2016, s. 268
[Polaków wszędzie w świecie pełno, a szczególnie Mazowszan... Dokonania bohaterów tej publikacji w pełni to potwierdzają - epokowe wręcz wynalazki, odkrycia, bohaterskie batalie w obcych armiach, kariery naukowe i biznesowe, sportowe rekordy, a także dzieła pozostawione dla świata sztuki, których strzegą dziś galerie i muzea, a wielkie sceny teatrów i estrady świata wspominają artystów z polskim rodowodem. Czytelnicy będą z pewnością zaskoczeni bohaterami tych referatów - będą mogli z dumą powiedzieć: - Nie wiedzieliśmy..., ale już wiemy!]

Polscy muzycy w świecie

Autor: Zbigniew Judycki
Wydawca: Fundacja Polonia Semper Fidelis
Warszawa 2015, s. 312
[Bogato ilustrowany słownik biograficzny prezentujący sylwetki polskich muzyków, których kariery wiążą się z działalnością poza Polską. Często natrafiamy na niespodzianki, pod wieloma nazwiskami (artystycznymi pseudonimami) brzmiącymi zupełnie obco kryją się nasi rodacy, innym razem jesteśmy zaskoczeni, że mało znani Polacy uczestniczyli w tak wielkich muzycznych projektach.]

Rodacy na światowej pięciolinii

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka
Wydawca: Fundacja Polonia Semper Fidelis
Warszawa 2015, s. 268
[Zbiór referatów i wywiadów poświęconych muzykom polskim żyjącym i tworzącym poza Polską. Część z nich była wygłaszana na XIII Międzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Polscy myzycy w świecie", które odbywało się w Lublinie 14 i 15 listopada 2015 roku. Sporo niespodzianek i zaskakujących szczegółów, dotyczących życia wielkich, ale także mniej znanych publiczności muzyków z polskim rodowodem.]

Poles in Great Britain

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Londyn-Paryż 1995, s. 74 (nr 1) i s. 66 (nr 2)
Obydwa wydania w języku angielskim.
[Słownik biograficzny Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii (postacie historyczne i współczesne). Biogramy ilustrowane fotografiami]

Les Polonais en France

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Paris 1996, s. 380 (w języku francuskim).
[Biogramy postaci współczesnych i historycznych Polaków mieszkających we Francji na przestrzeni stuleci. Przedmowa: Bernadette Chirac. Wstęp zawierający krótką historię emigracji polskiej we Francji. Biogramy ilustrowane fotografiami].

Losy Polaków.
Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Redakcja: Agata i Zbigniew Judyccy
Lublin 1998, s. 356.
[Zbiór 50 referatów o sylwetkach Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkładzie w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Sympozjum dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, które odbyło się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie w dniach 25-26 września 1998 r.].

Polacy w Austrii

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Lublin 1999, s. 84.
[Słownik biograficzny Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w Austrii (postacie współczesne). Wszystkie noty biograficzne ilustrowane fotografiami].

Polacy w Belgii i Luksemburgu

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Toruń 2000, s. 90.
[Słownik biograficzny Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w Belgii i Luksemburgu (postacie współczesne). Wszystkie noty biograficzne ilustrowane fotografiami].

Krakowianie w świecie. Słownik biograficzny

Autorzy: Zbigniew Judycki, Bolesław Klimaszewski
Toruń 2000, s. 234.
[Słownik składający się z 544 haseł osobowych ułożonych w dwóch częściach. Pierwsza, historyczna obejmująca postacie już nie żyjące, część druga postacie współcześnie żyjące. Wszystkie wywodzące się z Krakowa].

Teoria biografistyki. Krakowianie w świecie.
Uczeni i pedagodzy polscy.
Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Redakcja: A. Judycka i B. Klimaszewski
Lublin 2000, s. 520.
[Zbiór 63 referatów napisanych z okazji sympozjum, które odbyło się w dniach22-23 września 2000 r na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, m.in. dotyczących teorii biografistyki jako kategorii kulturowej i społeczno-wychowawczej].

Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych.
Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Redakcja: Agata i Zbigniew Judyccy
Toruń 2001, s. 702 (streszczenia w języku angielskim).
[Pierwsze w polskiej historiografii tak obszerne opracowanie ukazujące kariery Polaków w siłach zbrojnych i policjach państw obcych. Zbiór 78 artykułów uzupełniony słownikiem biograficznym w języku polskim i angielskim].

Rodacy w obcych mundurach. Popularny słownik biograficzny

Autorzy: Agata i Zbigniew Judyccy
Toruń 2001, s. 184.
[Pierwsza tego typu publikacja w polskiej historiografii. Ponad 600 not biograficznych Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy swoje życie związali ze służbą w armiach lub policji państw obcych (postacie historyczne i współczesne). Ilustracje].

Duchowieństwo polskie w świecie.
Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Redakcja: Agata i Zbigniew Judyccy
Toruń 2002, s. 448.
[64 artykuły monograficzne traktujące o losach duchowieństwa polskiego (postacie historyczne i współczesne) prowadzących działalność misyjną i posługę duszpasterską poza granicami kraju].

Les Polonais en France. Polacy we Francji.
Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Autorzy: Agata i Zbigniew Judyccy
Warszawa 2004, s. 293 (streszczenia w języku francuskim).
[Opracowanie składające się z dwóch części. Pierwsza to zbiór referatów o Polakach żyjących we Francji, druga to słownik biograficzny ukazujący sylwetki Polaków i osoby polskiego pochodzenia, które na przestrzeni stuleci wniosły znaczący wkła w rozwój francuskiej cywilizacji].

W służbie Bogu i światu. Słownik biograficzny.
Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonnne pełniący posługę w różnych krajach świata


Autorzy: Agata i Zbigniew Judyccy
Toruń 2002, s. 312.
[Słownik biograficzny zawierający życiorysy współczesnych polskich i polskiego pochodzenia kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych pełniących posługę w różnych krajach świata; ponad 1000 biogramów; wszystkie biogramy ilustrowane fotografiami].Podhalanie. Słownik biograficzny, t. I
Zakopane 2005, s. 270.
Podhalanie. Słownik biograficzny, t. II
Zakopane 2007, s. 216.

Autorzy: Elżbieta Chodurska, Agata i Zbigniew Judyccy
[Biogramy osób z różnych środowisk tworzących pejzaż Podhala. Cztery rozdziały: (I) biogramy osób mieszkających na Podhalu; (II) biogramy osób urodzonych na Podhalu, ale mieszkających w innych regionach Polski; (III) biogramy osób urodzonych na Podhalu, a mieszkających w innych krajach świata; (IV) biogramy honorowych obywateli miast Podhala].

Podhalanie w świecie. Historia i współczesność.
Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej - Zakopane 2005


Redakcja: Agata i Zbigniew Judyccy
Kraków 2005, s. 194.
[Zbiór referatów przygotowanych przez historyków, dziennikarzy oraz osoby emocjonalnie związane z tematyką góralską o sylwetkach osób urodzonych na Podhalu a żyjacych w różnych krajach świata].

Architekci polscy w świecie

Autorzy: Agata i Zbigniew Judyccy
Warszawa 2006, s. 112 (wydawnictwo albumowe)
[Wybrane sylwetki architektów polskich mieszkających i tworzących poza krajem. Barwne ilustracje realizacji architektonicznych].

Polscy sportowcy w świecie

Autor: Zbigniew Judycki
Kielce 2007, s. 140.
[Popularny leksykon biograficzny polskich i polskiego pochodzenia sportowców, trenerów i działaczy sportowych w świecie; liczne ilustracje].

Rodacy na stadionach świata.
Materiały X Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej - Kielce 2007


Redakcja: Agata i Zbigniew Judyccy
Kielce 2007, s. 268.
[Zbiór artykułów ukazujących kariery polskich i polskiego pochodzenia sportowców, trenerów i działaczy sportowych w różnych krajach świata].

Świętokrzyskie biografie.
Kto jest kim w województwie świętokrzyskim.
Słownik biograficzny


Autorzy: Zbigniew Judycki, Józef Siwek
Kielce 2007, s. 432.
[Zawartość: biogramy osób z różnych środowisk mieszkających w regionie świętokrzyskim lub urodzonych w województwie świętokrzyskim].

Polscy duchowni w świecie

Autor: Zbigniew Andrzej Judycki
Kielce 2008, s. 480.
[2.700 życiorysów (postacie współczesne i historyczne) polskich i polskiego pochodzenia pracujących w różnych krajach świata: kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów diecezjalnych z dawnych i współczesnych archidiecezji lub diecezji, zakonników i braci zakonnych oraz sióstr zakonnych. Pierwsze w literaturze przedmiotu tak szerokie opracowanie].

Losy Polek. Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej

Redakcja: Agata i Zbigniew Judycki
Lublin 1999, s. 388.
[Zbiór 49 opracowań ukazujacych wkład polskich emigrantek w światową kulturę i naukę. Publikacja wydana z okazji sympozjum, które odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w dniach 1-2 września 1999 r.].

Les Polonais en Belgique et au Luxembourg/Polen in België en Luxemburg

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Toruń 2001, s. 184 (w języku francuskim i flamandzkim).
[Biogramy współcześnie żyjących Polaków w Belgii i Luksemburgu. Wstęp; konsul generalny RP Jerzy Drożdż. Wszystkie życiorysy ilustrowane fotografiami].

Polonia. Słownik biograficzny
(wyd. albumowe)

Autorzy: Agata i Zbigniew Judycki
Warszawa 2000, s. 382.
[Słownik biograficzny zawierający ponad 600 biogramów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących w różnych krajach świata. Wszystkie biogramy ilustrowane portretami osób biogramowanych oraz fotografiami sytuacyjnymi. Album wydany w serii 6-tomowej Encyklopedii Powszechnej PWN].

Polacy w świecie.
Kwartalnik Biograficzny Polonii. Polacy w świecie


Autor: Zbigniew Judycki
Paryż 1992-2000 (17 numerów).
[Słownik biograficzny Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w różnych krajach świata (postacie historyczne i współczesne). Wszystkie noty biograficzne ilustrowane fotografiami].Policjanci.
Policyjny Magazyn Historyczny


Kielce 2008, s. 214. (Tom I)
Kielce 2009, s. 256. (Tom II)
[Bogato ilustrowany magazyn zawierający artykuły naukowe, recenzje, wywiady].

Polski patriota - obywatel Europy.
Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867)


Autor: Adam Gałkowski
Wydawca: Wydawnictwo NERITON
Warszawa 2004, s. 334
[Monografia poświęcona jednej z najciekawszych osobowości Wielkiej Emigracji we Francji].

Pod znakiem „Omegi”

Autor: Bohdan Paszkiewicz
Opracowanie rękopisu i indeksu osób: Adam Gałkowski
Słowo wstępne: Piotr Łossowski
Posłowie: Adam Gałkowski
Wydawca: Wydawnictwo NERITON, Instytut Historii PAN
Warszawa 2003, s. 504
[Wspomnienia dziennikarza polskiego w Kownie z lat 1918-1941].

Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość.

Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Lublin 1995, s. 200, il. 91

Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting

Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Lublin 2005, s. 176, il. 125.

Halima Nałęcz

Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Toruń-Londyn 2007, s. 148,
il. 34 czarno-białe, 81 tablic kolor, wyd. w j. polskim i angielskim.

Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła

Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Toruń 2009, s. 296.

Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata

Autorzy: praca zbiorowa pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
[Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata (tom 1) to zbiór niezwykle ciekawych artykułów redagowanych przez grupę naukowców, zajmujących się biografistyką polonijną].

Mazowieccy muzealnicy - słownik biograficzny

Autorzy: Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek
Warszawa 2015, s. 184.
Wydawca: CAN
[Bogato ilustrowany słownik biograficzny prezentujący sylwetki mazowieckich muzealników, ich dorobek naukowy i zawodowe kariery. To także biograficzny zapis, dokumentujący zainteresowania oraz często zaskakujące pasje opiekunów skarbów kultury Mazowsza].