15-16 października 2016 r.
XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej
Mazowszanie w świecie

     15 i 16 października 2016 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Niepodległości obradowało XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Mazowszanie w świecie". Organizatorami sympozjum była Fundacja Polonia Semper Fidelis,
a współorganizatorami Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Pozostali partnerzy to: Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy z Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Instytut Biografistyki CAN. Sympozjum, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
     Honorowy patronat sympozjum, wchodząc w skład jego Komitetu Honorowego, objęli: red. Magdalena Bykowska-Pignar (Francja), red. Andrzej Cedro (Warszawa), prof. Roman Dąbek (Meksyk), płk Stanisław Dąbrowski (Warszawa), prof. Adam Dobroński (Białystok), prof. Stanisław Dobrzański (USA),
gen. dyw. Zbigniew Galec (Warszawa), dr Janusz Gmitruk (Warszawa), kardynał Zenon Grocholewski (Watykan), prof. Norbert Kasparek (Olsztyn), ambasador Jan Michałowski (Warszawa), prof. Edward Olszewski (Lublin), prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), prof. Bogdan Piotrowski (Kolumbia),
prof. Jan Sienkiewicz (Toruń), dr Tadeusz Skoczek (Warszawa), marszałek Adam Struzik (Warszawa), ks. prof. Władysław Zarębczan (Włochy), prof. Henryk Żaliński (Kraków), dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia).
     Podczas sympozjum wygłoszono 19 referatów tematycznych spośród 42 zgłoszonych. Referaty przedstawili: prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), red. Jadwiga Hafner (Austria), dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości), prof. dr hab. Danuta Mucha (Uniwersytet
J. Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Halina Lichocka (Polska Akademia Nauk), ref. Przemysław Słowiński (Wydawnictwo Videograf II z Katowic), dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Teresa Kaczorowska (Związek Literatów na Mazowszu), red. Anna Kos (Belgia), red. Agata Kalinowska-Bouvy (Francja), mgr Krzysztof Bąkała (Muzeum Niepodległości), ks. dr Jerzy Zając (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Jan Engelgard (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej), dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Mirosław Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Michał Rybak (Muzeum Niepodległości), dr Jan Sęk (Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie), mgr Andrzej Kotecki (Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie).
     Poszczególne sesje prowadzili: dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości i dr Jan Znajdek z Fundacji Polonia Semper Fidelis.
     Wygłoszone referaty dotyczyły osób urodzonych na Mazowszu, które związały swoje życie z innymi krajami. Wśród nich znalazły się m.in. takie postaci (historyczne i współczesne) jak: Józefina Reszke (śpiewaczka operowa), Zygmunt Szadkowski (działacz społeczny), Maria Szymanowska (pianistka), Hanka Ordonówna (piosenkarka), Jerzy Kłos (działacz polityczny), Cyprian Norwid (poeta, prozaik), Wojciech Wasiutyński (publicysta, działacz
katolicko-narodowy), Jerzy Iwanow-Szajnowicz (brytyjski agent), Jan Zumbach (as myśliwski), Aleksander Walewski (polityk), Kazimierz Bagiński (działacz ruchu ludowego), Robert Lewandowski (piłkarz nożny), Izydor Borowski (wojskowy), Zbigniew Volcy (inżynier), Bolesław Biegas (rzeźbiarz i malarz), Elżbieta Koślacz-Virol (aktorka), Zbigniew Pląskowski (inżynier), Zbigniew Krukowski (piosenkarz), Teofil Kwiatkowski (malarz), Ignacy Mościcki (wynalazca), Stefania Łazarska (artystka), Wojciech Fangor (malarz), Henryk wars (kompozytor), Andrzej Słowiński (iluzjonista), Maksymilian Unszlicht (duchowny), Witold Zglenicki (geolog), Ewa Podleś (śpiewaczka), Marek Prokop (filozof) i wiele innych, wspomnianych w referatach dotyczących zjawisk
i społeczności polonijnych.
     Z okazji sympozjum Fundacja Polonia Semper Fidelis wspólnie z Wydawnictwem CAN wydało dwie publikacje książkowe. Pierwszą z nich jest zbiór nadesłanych i wygłoszonych referatów Z Mazowsza na obczyznę pod redakcją J. Gmitruka, Z. Judyckiego i T. Skoczka oraz słownik biograficzny Mazowszanie w świecie autorstwa Zbigniewa Judyckiego.
     Imprezami towarzyszącymi sympozjum był recital fortepianowy Izabeli Jutrzenki-Trzebiatowskiej oraz wystawa rzeźb Jerzego Tepera z Warszawy
i grafiki Joanny Brześcińskiej-Riccio z Włoch, a w Galerii Jednego Obiektu zaprezentowano ofiarowany dla Muzeum Niepodległości obraz Janusza Trzebiatowskiego Spalona Pieta Warszawy.
     Uczestnikami sympozjum byli naukowcy z polskich ośrodków akademickich, dziennikarze, osoby zainteresowane zagadnieniami polonijnymi, zaproszeni goście z Austrii, Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych oraz ekipa TVP Polonia.
     Wydarzenie to odnotowały m.in. TVP Polonia (reportaż z sympozjum) oraz miesięcznik „Dwukropek" (pismo Polonii w RPA), opisując również publikacje towarzyszące sympozjum.
     Publikacje rozesłano do kilkudziesięciu instytucji, m.in. bibliotek akademickich, instytutów zajmujących się badaniem Polonii, a także opiniotwórczych redakcji w Polsce i za granicą.


Plakat sympozjum

Plakat sympozjum.

 

Plakat sympozjum

Plakat sympozjum.

 

Od lewej: prof. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), prof. Zbigniew Judycki (Muzeum Niepodległości, Warszawa),           dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), red. Antoni Dragan (Warszawa), 
           dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodleglości,Warszawa)

Od lewej: prof. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), prof. Zbigniew Judycki (Muzeum Niepodległości, Warszawa),
dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), red. Antoni Dragan (Warszawa), dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodleglości,Warszawa) .