14-15 listopada 2014 r.
XII Sympozjum Biografistyki Polonijnej
Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację i kulturę francuską

Przez dwa dni (od 14 do 15 listopada) grupa naukowców i badacze Polonii francuskiej debatowali w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW
w Kirach k. Zakopanego o Polkach we Francji. Bohaterkami referatów były zarówno postaci historyczne, jak i współczesne, m.in. Delfina Potocka, Maria Leszczyńska, Maria Walewska, Maria Curie-Skłodowska, Misia Godebska, Józefa Jotejko, Zofia Stryjeńska, Juliet Binoche i wiele innych znakomitych pań, które mocno zaznaczały i zaznaczają swoją obecność w życiu Francji.
Organizatorem sympozjum była Fundacja Polonia Semper Fidelis, a współorganizatorem i sponsorem sympozjum było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamiarem organizatorów jest opublikowanie wygłoszonych w Kirach referatów w formie posympozjalnej publikacji.

Zarówno po każdym referacie, jak też pod koniec każdego z dwóch dni obrad sympozjum dochodziło do dyskusji, wywoływanej tematyką referatów. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Szczególne zainteresowanie wzbudzały postaci bohaterów, z którymi wiązały się ujawnione w wygłaszanych referatach nieznane wcześniej epizody z życia Polaków we Francji oraz francuskiej Polonii.
Spośród tematów, które zyskały szczególną sympatię publiczności należy wyróżnić:
Dziwne życie Misi z Godebskich, protektorki i muzy francuskich artystów (referował Jan Sęk)
Józefa Joteyko – pierwsza kobieta, profesor College de France (referowała Helena Krasowska)
Maria Leszczyńska – Polka na francuskim tronie (referował Edward Gigilewicz)

Wszystkie referaty spełniały standardy opracowań naukowych i zostały przesłane do Wydawcy opracowywanej publikacji książkowej – na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podczas sympozjum medalem Fundacji „Polonia Semper Fidelis" za zasługi dla badań nad Polonią udekorowano: Mirosława Jarosia, Stanisława Kołodzieja, Helenę Krasowską, Józefa Siwka, Przemysława Słowińskiego, Mirosława Szczawińskiego oraz Henryka Żalińskiego.

Współorganizator i sponsor sympozjum:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoOrganizatorzy i wykładowcy sympozjum

 


Plakat sympozjum