Polacy w Europie
Polacy żyjący na obczyźnie współtwórcami europejskiej cywilizacji

Wielu Polaków od pokoleń wiązało swój los z innymi krajami Europy i przyczyniało się do ich rozwoju cywilizacyjnego.
Wystawą polskich dokonań chcielibyśmy przede wszystkim uzmysłowić Europie jak wielu naszych rodaków kreowało jej dzisiejszy obraz, w jak wielu dziedzinach Polacy odnosili sukcesy i jak niezwykłe niekiedy były to dzieła.
Zobrazowanie tego polskiego wątku w Europie i pokazanie, zarówno polskiej, jak i międzynarodowej publiczności wkładu Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w budowę naszej, wspólnej dziś Europy jest podstawowym celem wystawy.

Przygotowania
Przez okres kilku lat wypracowano formułę wystawy, przeprowadzono szereg konsultacji naukowych i organizacyjnych, rozpoczęto prace redakcyjne (treści plansz i zawartość katalogu wystawy) i graficzne związane z opracowaniem symbolu wystawy, wzorcowej planszy ekspozycyjnej oraz materiałów promocyjnych.
Podjęto również szereg działań organizacyjnych, przeprowadzono rozmowy sondujące zapotrzebowanie na projektowaną wystawę.

Bieżący rok jest rokiem poszukiwania partnerów, którzy zechcieliby wspomóc tę ideę, zarówno merytorycznie, jak też organizacyjnie i finansowo. Od tego zależy skala i zakres przedsięwzięcia.

Organizatorzy

 • Fundacja Polonia Semper Fidelis
 • Instytut Biografistyki Polonijnej
 • [Institut de Recherches Biographiques - Francja]
 • Fundacja Willa Polonia
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • Instytut Biografistyki CAN

Zaproszenie do współpracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą w realizacji tego projektu:

 • instytuty naukowe, naukowców,
 • osoby prywatne posiadające zbiory dokumentujące życie i dzieła Polaków poza granicami naszego kraju,
 • potencjalnych sponsorów przedsięwzięcia,
 • dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów zainteresowanych promocją projektu.

Zainteresowanym współpracą przedstawimy wykonane projekty i szczegóły zaplanowanych działań.

Cele wystawy

 • Przedstawienie udziału Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących na obczyźnie, w rozwoju cywilizacyjnym Europy.
 • Ukazanie zrealizowanych przykładów polskiej myśli, która zmieniała Europę - osiągnięć często nieznanych ani w Polsce, ani za granicą, albo nie utożsamianych z Polakami.
 • Prezentacja wybranych przykładów polskich dokonań (historycznych i współczesnych) w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego.
 • Przywołanie zapomnianych polskich dzieł tworzonych dla innych krajów Europy.
 • Polski wkład w dzieje Europy to także przyczynek do wzmocnienia naszej narodowej dumy z dokonań rodaków.

Adresaci wystawy
Wystawa kierowana jest do:

 • szeroko rozumianej publiczności w kraju i za granicą
 • twórców i współtwórców kultury
 • pracowników nauki, szczególnie historyków
 • polityków i działaczy samorządowych
 • ludzi biznesu
 • nauczycieli
 • młodzieży szkół licealnych i studentów
 • dziennikarzy