25-26 października 2016 r.
XV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej
Pod obcymi sztandarami.
Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych (sympozjum i wystawa).

     25-26 października 2016 roku w Gościńcu Rycerskim w miejscowości Paprotki koło Giżycka odbyło się kolejne XV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Pod obcymi sztandarami", zorganizowane przez Fundację Polonia Semper Fidelis i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Muzeum Policji z Kielc.

     Przybyłych uczestników obrad powitał w imieniu organizatorów Zbigniew Judycki, który przypomniał historię sympozjów biografistyki polonijnej. Następnie głos zabrał dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek, który odczytał list komendanta głównego policji nadinspektora
dra Jarosława Szymczyka skierowany do uczestników sympozjum.
     Kolejnym punktem programu było odznaczenie medalami „Za zasługi dla Fundacji Polonia Semper Fidelis", którego dokonał Kanclerz Kapituły
gen. dyw. Zbigniew Galec. Odznaczenia otrzymali: prof. Wiesław Hładkiewicz, płk Stanisław Dąbrowski, insp. Mirosław Karpowicz oraz podinsp.
dr Dariusz Buras.

     Po dekoracji odznaczonych dr Jan Znajdek otworzył sesję naukową, której referentami byli m.in.: dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości, mgr Iwona Stefaniak dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, mł. insp. Daniel Głowacz z Komendy Głównej Policji,
prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku, gen. dyw. Zbigniew Galec z Fundacji Polonia Semper Fidelis, oraz dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego płk Jacek Macyszyn. Tematem wystąpień były sylwetki Polaków, którzy służyli w siłach zbrojnych i policji państw obcych.
     Uczestnikami sympozjum byli m.in. pracownicy naukowi z kilku polskich ośrodków akademickich, oficerowie Wojska Polskiego i Policji, historycy wojskowości oraz zaproszeni goście m.in. reżyser Jerzy Hoffman, inż. arch. George Schymik z Monachium, red. Jan Pokusa z Paryża czy Massimo Riccio komandos z Sił Specjalnych Włoskiej Marynarki Wojennej.
     Fragmenty sympozjum oraz wywiady z uczestnikami nagrane przez ekipę TVP Olsztyn można oglądać w internecie: https://olsztyn.tvp.pl/27488531/nasi-w-obcych-mundurach-chcą-przypomniec-ich-historie

     Sympozjum towarzyszyła wystawa „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych". Na 19 planszach typu roll-up zaprezentowano (fotografie i noty biograficzne) kilkadziesiąt sylwetek Polaków, którzy swój los związali z obcym wojskiem lub policją. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w wielu krajach służąc w siłach zbrojnych i porządkowych dochodzili do wysokich stopni, godności i zaszczytów, a niekiedy nawet, jako obcokrajowcy, zapisali się
w panteonie bohaterów narodowych. Na wystawie m.in. pokazano sylwetki polskiego pochodzenia generałów w armiach: amerykańskiej, argentyńskiej, belgijskiej, brazylijskiej, duńskiej, francuskiej, greckiej, holenderskiej, kanadyjskiej, meksykańskiej, pakistańskiej, tureckiej, węgierskiej, włoskiej
i rosyjskiej. Koncepcję graficzną wystawy opracowała Pracownia grafiki CAN. Wystawa, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę, została dofinansowana na wniosek Fundacji Polonia Semper Fidelis przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

     Publikacją towarzyszącą wystawie był słownik biograficzny (w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim) autorstwa Zbigniewa Judyckiego Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych, wydany przez Fundację Polonia Semper Fidelis i Muzeum Niepodległości z okazji Szczytu NATO w Warszawie.

     Należy dodać, że wystawa wzbudza zainteresowanie wielu środowisk i zapowiadane są jej kolejne ekspozycje. Dotychczas (do końca 2016 roku) zaprezentowano ją także w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie (7-19 listopada 2016 - frekwencja ok. 1500 osób, w tym uczniowie, harcerze
i rodzice); w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (1 XII 2016-15 II 2017 - frekwencja ok. 3.000 osób.

     W 2017 (po wstępnych ustaleniach) wystawa zostanie zaprezentowana w Sejmie RP - ok. 25 lutego 2017 (wspólnie z tematyczną konferencją),
w Muzeum Niepodległosci (al. Solidarności) - marzec 2017 oraz w Kielcach, której organizacji podjąło się Stowarzyszenie Muzeum Policji
w Kielcach - kwiecień 2017.


Plakat Sympozjum

Plakat Sympozjum

 

Zbigniew Judycki otwiera obrady sympozjum.    Fragment wystawy.

 

Prof. Dobroński.    Gen. Galec wygłaszający referat.    Zbigniew Judycki (w środku) oraz goście sympozjum - reżyser Jerzy Hoffman (z prawej) oraz red. nacz. Redakcji Informatorów Biograficznych Józef Siwek.

Fotografie z Sympozjum