Fundacja Polonia Semper Fidelis

Fundacja działa na rzecz popularyzacji dokonań Polaków i osób, które z dumą zaznaczają swoje polskie pochodzenie.

Rzadko wiemy, że to co świat docenia, co miało znaczący wkład w cywilizacyjny rozwój świata, ma polski akcent - jest dziełem polskiej myśli i polskiego wysiłku.

Promowanie polskości wielu znakomitych dzieł i dokonań jest stałym celem naszej Fundacji.

Do chwili obecnej udało nam się wypracować formułę wystaw, których zadaniem jest prezentacja tych dokonań. Wystawy te są opracowywane
w oparciu o ogromne zasoby biograficzne udostępnione Fundacji przez francuski Instytut Biografistyki Polonijnej. Stanowią one nieoceniony materiał,
w oparciu o który odbudowujemy nasze poczucie narodowej dumy.

Zamiarem Fundacji jest również popularyzacja tych dokonań poprzez publikacje książkowe i elektroniczne.

Działalność ta nie byłaby możliwa bez wsparcia firm i instytucji życzliwych tej idei, którzy wspierają nasze działania.

Serdecznie dziękujemy za każdy odruch życzliwości i wkład w urzeczywistnianie planów Fundacji.